Impresum

Identifikacija pružatelja informacija:
solidian GmbH
Sigmaringer Straße 150
72458 Albstadt

Telefon: + 49 7431 10-3135
Telefaks: + 49 7431 10-63135
E-pošta: info@solidian.com

Direktori: Dr. Christian Kulas
Osoba odgovorna za sadržaj u skladu sa čl. 6 njemačkog Međudržavnog zakona o medijskim uslugama
(MDStV): Dr. Christian Kulas

Trgovački sud: Stuttgart

Matični broj subjekta: HRB 745588
Porezni broj: DE 290236871

Odricanje od odgovornosti:
Pojedinačne web stranice internetske domene www.solidian.com – odn. www.textilbeton.de, www.textile-bewehrung.de, www.textilbewehrt.de, www.carbonbewehrung.de i www.glasbewehrung.de – pažljivo su izrađene navedenog datuma izmjene. One služe samo općenitom informiranju, a ne savjetovanju u konkretnim slučajevima.

Tvrtka solidian ne može preuzeti odgovornost za aktualnost, točnost, potpunost i/ili kvalitetu ovih web stranica. To osobito vrijedi i za tehničke podatke o soligrid® armaturama od staklenih i od ugljičnih vlakana. solidian isključuje svaku odgovornost za štete koje izravno ili neizravno nastanu uslijed korištenja ovih web stranica ili preuzimanja podataka s ovih web stranica.

Ove web stranice sadrže poveznice prema tuđim web stranicama („vanjske poveznice”). Za ove web stranice odgovaraju njihovi vlasnici. Prilikom prvog povezivanja vanjskih poveznica solidian je provjerio njihove sadržaje u pogledu prisutnosti eventualnih povreda zakona. U tom trenutku nisu bile vidljive nikakve povrede zakona. Tvrtka solidian nema nikakav utjecaj na aktualno i buduće oblikovanje niti na sadržaje povezanih web stranica. Postavljanje vanjskih poveznica ne podrazumijeva da solidian prisvaja odgovarajuće povezane sadržaje. Tvrtki solidian nije moguće stalno kontrolirati ove vanjske poveznice bez konkretnih ukazivanja na povrede zakona. Međutim, takve vanjske poveznice odmah će biti uklonjene čim dobijemo saznanje o povredama zakona.
 

Koncept, dizajn i programiranje:
DAS ACHTE GEBOT Werbeagentur GmbH

Provider identification:
solidian GmbH
Sigmaringer Straße 150
72458 Albstadt

Tel: + 49 7431 10-3135
Fax: + 49 7431 10-63135
Email: info@solidian.com

Managing Directors: Dr. Christian Kulas, Stephan Speh
Responsible for content according to § 6 MDStV: Dr. Christian Kulas

Commercial Court: Stuttgart

Commercial register number: HRB 745588
VAT tax identification number: DE 290236871

Disclaimer
The individual pages of the internet domain www.solidian.com – and/or www.textilbeton.de, www.textile-bewehrung.de, www.textilbewehrt.de, www.carbonbewehrung.de und www.glasbewehrung.de – were carefully prepared as of the respective revision date specified. They serve only as a means of providing general information and not as advice for any particular purpose.

solidian cannot assume any kind of responsibility for the timeliness, accuracy, completeness and/or quality of this website This applies in particular to the technical particulars regarding soligrid® glass reinforcements and carbon reinforcements.
solidian accepts no liability whatsoever for damages resulting directly or indirectly from the use of this website or from the downloading of data from this website.

This website contains links to the websites of third parties (“external links”). These websites fall under the liability of the relevant provider. solidian examined their content during the initial process of creating the external links to determine whether any violations of the law existed there. There were at that time no evident violations of the law. solidian has no influence whatsoever on the current and future design and content of the linked pages. The creation of external links does not mean that solidian endorses the respective linked content. Without any concrete evidence of violations of the law, it is not possible for solidian to constantly monitor these external links. However, given any knowledge of violations of the law, such external links will be deleted without delay.

 
Scroll to top