Fasade

Više od samo privlačne vanjštine

Prednosti načina gradnje tekstilnim betonom osobito su izražene u gradnji fasada: zahvaljujući primjeni tekstilnih armatura debljine građevinskih elemenata mogu se smanjiti za do 80 %. Budući da se debljina građevinskih dijelova kod visećih i „sendvič” fasada u pravilu određuje samo zbog potrebne pokrivenosti betonom radi osiguranja zaštite od korozije u skladu s normom Eurocode 2, vanjski građevinski elementi moraju posjedovati debljinu od najmanje 80-100 mm. S armaturama od staklenih ili ugljičnih vlakana moguće su vitkije izvedbe jer one ne korodiraju: za prijenos naprezanja prianjanja između armature i betona potrebna je pokrivenost betonom od 10-15 mm tako da su potpuno dovoljne debljine građevinskih elemenata od 20-30 mm.
 
Iz lakih fasada proizlaze sljedeće prednosti:
  • smanjenje transportnih troškova
  • povećanje korisne i iznajmive površine
  • smanjenje troškova betona, osobito bitno kod arhitektonskog betona
  • manji sustavi pričvršćivanja
  • lakša konstrukcija, osobito bitna pri sanacijama fasada
  • 3D fasade / fasade slobodnog oblika
 

Aktualno realizirane projekte možete naći u našim referencama
 
Scroll to top