Građevinarstvo

Znatna nadmoćnost u pogledu dugoročnosti i održivosti

Slobodne, kreativne građevine i dosad neviđena postojanost u gradnji betonom govore u prilog solidianovim tekstilnim armaturama u području građevinarstva. Zahvaljujući solidianu, ružna napuknuća u betonu i štete uslijed korozije uskoro će pripadati prošlosti. S objektima mostogradnje u Albstadt-Lautlingenu i Albstadt-Ebingenu tvrtka solidian je na upečatljiv način mogla dokazati da se trajnost građevina može izuzetno poboljšati primjenom tekstilnog betona. Mostovi su u pravilu jako izloženi djelovanju klorida (sol za posipanje ceste), što predstavlja glavni razlog za goleme štete uslijed korozije današnjih armiranobetonskih, odn. prednapregnutih mostova. Tekstilne armature ovdje stvaraju rješenja koja saniranjem smanjuju posljedične troškove i čine građevinske objekte znatno dugovječnijima i u slučaju velike izloženosti.

 

Tekstilni beton pruža raznovrsne mogućnosti primjene u području građevinarstva kao npr.

  • lagane i trajne mosne konstrukcije
  • građevinski objekti izloženi velikim utjecajima klorida
  • vodonepropusni betonski građevinski objekti (vodonepropusni beton)
  • tunelogradnja
  • niskogradnja
  • tanke lagane betonske/kanalizacijske cijevi
  • pumpne jame (predgotovljeni element)
 

Aktuell realisierte Projekte finden Sie in unseren Referenzen

 
Scroll to top