Dimenzioniranje

Tekstilna armatura – precizno dimenzionirana i izračunata

Za stvaranje sigurnih i trajnih građevinskih objekata bezuvjetno je potrebno pravilno dimenzioniranje i proračunavanje. Tvrtka solidian i ovdje uvjerava svojom visokom kompetencijom i dugogodišnjim iskustvom u području tekstilnobetonskih građevinskih elemenata. Naši kupci profitiraju od izrazitog i temeljitog praktičnog znanja naših stručnjaka, koji već dugo godina rade u gradnji pomoću tekstilnog betona.

 

Za ovaj zadatak naš Tehnički ured raspolaže modernim softverom i najnovijim konceptima dimenzioniranja, koje neprekidno dalje razvijamo u uskoj suradnji s istraživačkim i visokoškolskim ustanovama. Konkretno, pritom koristimo 2D i 3D programe koji primjenjuju metodu konačnih elemenata i izrađujemo statičke i dinamičke proračune.

 

Usporedba eksperimentalnih i računskih momenta savijanja

 
 
 
 
 
Scroll to top