Mala težina

Tekstilni beton omogućava nove mogućnosti u gradnji betonom

Lakoća je moguća i u betonu. Dok su čeličnobetonske konstrukcije teške i kao predgotovljeni dijelovi logistički skupe za baratanje, tekstilni beton s armaturama od karbonskih i alkalno otpornih staklenih vlakana pruža laganu i nekompliciranu alternativu.

 

U gradnji otpada funkcionalno nepotrebni balast, a time i znatni posljedični troškovi.

 

Fasade postaju tanje za 70-80 mm i lakše do 80 %.

 

Garaže od predgotovljenih elemenata postaju lakše za 35 %.

 
Jednostavno lakši i ekonomičniji: predgotovljeni betonski elementi od tekstilnog betona

Lagani i trajni mostovi od tekstilnog betona

 
Jednaka nosivost i veća trajnost u odnosu na beton s čeličnom armaturom, pri čemu su pješački i biciklistički mostovi s tekstilnim armaturama lakši do 60 %.
 
Scroll to top