Vlačna čvrstoća

Tekstilni beton povezuje robusnu kvalitetu s pouzdanom sigurnošću

Tekstilne armature od karbonskih ili staklenih vlakana tvrtke solidian osiguravaju u usporedbi s uobičajenim čeličnim armaturama pet do šest puta veće vlačne čvrstoće i čine gradnju s tekstilnim betonom osobito sigurnom. Općenito se tekstilnim betonom sprečavaju ružna napuknuća u betonu i vidljive štete uslijed grubih pukotina. U kombinaciji s otpornošću na koroziju tekstilnih armatura bitno se povećava sigurnost i nosivost građevinskih objekata. Razlog za veliku vlačnu čvrstoću ovih visokoučinkovitih materijala tvrtke solidian su tehnološki sofisticirani sustavi vlakana i impregnacije, koji se ciljano primjenjuju za postizanje željenih svojstava materijala.

 

Tako se za visokoopterećene građevinske dijelove primjenjuju armature od karbona koje postižu prijelomna naprezanja veća od 3.000 N/mm² - pet do šest puta veće od usporedivih čeličnih armatura. Kod manje opterećenih građevinskih elemenata ova visoka naprezanja u pravilu nisu potrebna. U tim slučajevima, primjenjuju se povoljnije armature od staklenih vlakana. Sve trenutačno bitne tekstilne armature solidian proizvodi pod jednim krovom. Na taj način našim kupcima uvijek možemo ponuditi tehnički najpreporučljivija i najekonomičnija rješenja – to je jedinstveno u svijetu.

 

Vlačna čvrstoća solidianovog tekstilnog betona u usporedbi s betonom s čeličnom armaturom

 
Prijelomna naprezanja (srednje vrijednosti, utvrđene ispitivanjem vlačne čvrstoće betona na kidalici)

Osobita nadmoćnost tekstilnog betona pokazuje se u optimalnoj kombinaciji armature od karbona , odn. armature od alkalno otpornih (AR) staklenih vlakana s impregnacijskim materijalima na bazi epoksidne smole ili stirol-butadiena. Kompozitno djelovanje može se tako optimalno prilagođavati gradnji ili namjeni. Ovisno o odabiru kombinacije vlakana i impregnacijskog materijala kompozitna se svojstva mogu prilagoditi po želji. Time su tekstilne armature prikladne čak i za vodonepropusni (WU) beton za koji se zahtijevaju maksimalne širine pukotina od 0,1 m: za solidian GRID to nije nikakav problem.


 
Uzoran tijek naprezanja prianjanja – proklizavanja (eksperimentalno dokazan)

Egzemplarne duljine sidrenja tekstilnih armatura

Materijal Duljine sidrenja/
duljine preklapanja [lb = lo]
CAR/EP T01-K 97 mm
CAR/EP T11-K 43 mm
CAR/SB T41-K 320 mm
ARG/EP T61-K 17 mm
ARG/SB T92-K 122 mm

Usp. Kulas, Christian (2013), O svojstvima nosivosti impregniranih elemenata armature za betonske građevinske dijelove

 

Ovisno o impregnacijskom materijalu tekstilne armature pokazuju odlično kompozitno djelovanje. Probe pokazuju da se ovisno o poprečnom presjeku rovinga i odabranom betonu mogu postići duljine sidrenja manje od 20 mm. U usporedbi s betonom s čeličnom armaturom to rezultira vrlo fino raspoređenim obrascem pukotina, djelomično u uporabnom stanju čak manjim od 0,1 mm.

 

 
 

Uslijed odličnog kompozitnog djelovanja građevinski dijelovi od tekstilnog betona pokazuju karakteristično formiranje pukotina, tj. brojne fino raspoređene pukotine malih širina. Širine pukotina u pravilu su tako male da se u uporabnom stanju ne mogu vidjeti golim okom – to je konstrukcijski zahtjev koji se u gradnji betonskih građevina s čeličnom armaturom često može postići samo povećanom količinom armature („armiranje pukotina”). I ovdje je bitna pravilna kombinacija vlakana i impregnacijskog materijala: Naši stručnjaci preporučuju Vam pravi materijal specijalno za Vašu primjenu.

 
 
Scroll to top